Αντιστοιχίες με τις χρονιές εδώ
[ Σύνδεση ]
Η τελευταία ανανέωση έγινε στις 13/08/2023 ώρα 17:26:58.


Front
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Estonia
Finland
France
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Greece
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Portugal
San Marino
Slovakia
Slovenia
Spain
Vatican
Croatia