Αντιστοιχίες με τις χρονιές εδώ
[ Σύνδεση ]
Η τελευταία ανανέωση έγινε στις 11/02/2018 ώρα 23:28:33.


Front
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Estonia
Finland
France
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Greece
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Portugal
San Marino
Slovakia
Slovenia
Spain
Vatican